Hemen jasotako datuak posta elektronikoaren zerbitzuko sarrera ontzian gordetzen dira egindako galderei erantzuteko helburu hutsarekin.
Adierazitako eskariz ez bada, ez dugu inolako publizitaterik ez informaziorik bidaltzen eta inola ere ez zaio ezein daturik emango hirugarren bati. Pertsonazko datuen babesaz ari den 15/1999 Lege Organikoan ezartzen denarekin bat etorriz, bezeroak edozein unetan ikusi, zuzendu, ezabatu nahiz kontra jartzeko eskubidea gauzatu ahalko du, nondik(a-bildua)nondik.com helbide elektronikora jakinarazirik.