Mapetan jasotako informazioa eguneratuta izan nahi dugu. Horregatik, argitalpen hauetan akatsik ikusten baduzu edo aldaketaren bat sartzea beharrezkoa dela uste baduzu, eskertuko genizuke guri jakinaraztea. Horretarako, helbide honetara jo.